top of page

Vandet som løftestang

Klimatilpasning og byudvikling

 

Stevns Kommune og KLAR Forsyning ønsker at klimatilpasse Store Heddinge, og Gemeinschaft har udført en undersøgelse af borgernes opfattelse af klimatilpasning generelt og i forhold til 10 udvalgte steder i klimatilpasningsplanen. Gemeinschaft har endvidere bidraget med forslag til en udviklingsstrategi for byen.  

Udført for: Stevns Kommune og KLAR Forsyning 

I samarbejde med: Stevns Kommune, KLAR Forsyning og COWI 

2016

Klimatilpasning · Borgerinddragelse · Byudvikling · Byrum · Undersøgelse

bottom of page