Vandet som løftestang

Klimatilpasning og byudvikling

 

Stevns Kommune og KLAR Forsyning ønsker at klimatilpasse Store Heddinge, og Gemeinschaft har udført en undersøgelse af borgernes opfattelse af klimatilpasning generelt og i forhold til 10 udvalgte steder i klimatilpasningsplanen. Gemeinschaft har endvidere bidraget med forslag til en udviklingsstrategi for byen.  

Udført for: Stevns Kommune og KLAR Forsyning 

I samarbejde med: Stevns Kommune, KLAR Forsyning og COWI 

2016

Klimatilpasning · Borgerinddragelse · Byudvikling · Byrum · Undersøgelse