top of page

Unge på Riget

En undersøgelse af ungdomsliv og sygdomsforløb

 

En tidligere undersøgelse af kreative aktiviteter på Rigshospitalet viser, at kreative aktiviteter får børn og unge til at sætte ord på deres følelser, til at tale om deres sygdom, bearbejde deres sygdomsforløb og er med til at give positive og sjove oplevelser i hverdagen på hospitalet. Undersøgelsen viser dog også, at få af de kreative aktiviteter på Rigshospitalet specifikt er henvendt til unge. Og at nogle af de aktiviteter, der i dag findes, har svært ved at rekruttere og tiltrække de unge. Flere medarbejdere siger, at de unge har en tendens til i stedet at bruge tid i den virtuelle verden, ”Mange bliver bare på stuen med deres iPad” (pædagog, Rigshospitalet).

 

Denne undersøgelse har til formål at afdække, hvordan et ophold som ung på Rigshospitalet typisk forløber, og hvordan det kan forbedres med særligt henblik på aktiviteter, der stimulerer de unges oplevelser og udvikling. Undersøgelsen ser på unges forløb gennem Rigshospitalet. Den vil helt konkret følge en lille gruppe repræsentative unge og vil undersøge forskellene mellem de unges liv hjemme og liv på hospitalet. Undersøgelsen vil have særlig fokus på de unges fritidsinteresser, deres uddannelse og deres fællesskaber.

 

Undersøgelsen vil komme med en række anbefalinger til fremtidige tiltag og aktiviteter målrettet unge på Rigshospitalet. Undersøgelsen vil desuden tilføje til arbejdet med Rigshospitalets nye hospitalsfløj, der har arbejdstitlen, ”BørneRiget”, og efter planen vil stå færdig i 2024.

Udført for: BørneUngeProgrammet, Rigshospitalet

2017

Antropologisk undersøgelse · Ungeliv · Sygdom

 Hospitalsbyggeri · Afdækning af behov og barrierer · Arbejde

bottom of page