top of page

Tryghedsnetværk

Opmærksomme fællesskaber

 

Et tryghedsnetværk er et ekstra opmærksomt netværk af fagpersoner – både private og offentlige – der dagligt færdes i et boligområde og dermed kan bistå politiet i det lokale tryghedsarbejde. Netværket kan skabe en bredere og bedre kommunikation med beboerne og have en inddragende og tryghedsskabende effekt. Gemeinschaft etablerede i undersøgelsen et Tryghedsnetværk i et udsat boligområde i Høje-Taastrup Kommune og udviklede efterfølgende konceptet til brug andre steder i landet.  

Idékatalog

Udført for: Justitsministeriet 

I samarbejde med: Københavns Vestegns Politi, Høje-Taastrup Kommune og Det Kriminalpræventive Råd 

2014

Tryghedsskabelse · Undersøgelse · Almene boligområder · Konceptudvikling · Kriminalitetsforebyggelse · Samskabelse

bottom of page