top of page

Trygge vildveje

Unge i byplanlægningen

 

Det er i moderne byplanlægning en udfordring at finde balancen mellem unges behov for tryghed uden at fjerne de udfordringer og risici, de fleste byer naturligt rummer, og som unge søger. Gemeinschaft har afdækket de unges brug og opfattelse af pladser, steder og parker i og omkring Køge og har i samarbejde med de unge udviklet et værktøj, som byplanlæggere kan bruge til at skabe trygge, men også udfordrende byrum. I projektet tog de unge ejerskab for og deltog aktivt i byplanlægningen.  

Rapport

Udført for: TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd 

I samarbejde med:  Køge Kommune 

2015

Unge · Byudvikling · Tryghedsskabelse · Byrum · Metodeudvikling

bottom of page