top of page

Strømninger på dæmningen

Mobilitet i klimatilpasningen

 

Med baggrund i udviklingen af de regionale supercykelstier ønsker Københavns Kommune at forbedre ruten over Damhusdæmningen i Vanløse. Damhusområdet opleves i dag af mange københavnere som et frirum i byen med en perfekt blanding af vild natur og hyggelige aktiviteter. Foruden at være knudepunkt i dette naturområde er dæmningen også del af supercykelstien, og de mange forskellige brugere – supercyklister, fuglekiggere, børn med is, løbere, svaner m.fl. – kan til tider udfordre den ellers fredelige stemning.

 

Ud over at have indsamlet meninger og ideer fra dæmningens forskellige brugergrupper har Gemeinschaft afprøvet en række prototypiske løsninger, som skal danne grundlag for det endelige dispositionsforslag for Damhusdæmningen.   

Udført for: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 

I samarbejde med: Tegnestuen BOGL 

2016

Infrastruktur · Trafik · Borgerinddragelse · Prototyper · Interventioner · Byudvikling

bottom of page