top of page

Smart terrorsikring

Teknologi, mennesker og tryghed

 

De seneste år har den vestlige verden været vidne til en række terrorangreb, der har medført en øget sikring af storbyer. Dette projekt vil oparbejde viden om, hvordan terrorsikring og -risiko opleves i danske byer, hvor den støder på værdier som tilgængelighed, demokrati og frihed. Projektet vil bringe den viden i spil blandt de aktører, der i praksis designer og etablerer terrorsikring i dag. Målet er at udvikle en praksis for smart terrorsikring, der kombinerer sikkerhedsbranchens teknologitunge løsninger med en forståelse af menneskelige og samfundets kerneværdier.

 

Som del af projektet vil Gemeinschaft desuden opbygge et netværk for smart terrorsikring i Danmark, der bidrager til en øget tværfaglig forståelse og samarbejdspraksis mellem de mange forskellige aktører og faggrupper inden for terrorsikring.

 

Projektet er et Phd-samarbejde mellem Gemeinschaft, Institut for antropologi og PhD-studerende, Stine Ilum. Projektet er ét af ni projekter i forskerklyngen Smart Cities – Smart Buildings, der er del af innovationshub’en BLOXHUB’s Science Forum, og som har til huse i det nye BLOX-byggeri på Christians Brygge. Projektet finansieres af Innovationsfonden og Realdania.

Smart city & smart buildings  ·  Terrorsikring  ·  Nytænkning

 Byrum  ·  Tryghed  ·  Netværk for smart terrorsikring

bottom of page