top of page

Skybrudsventilen

Enkel klimatilpasning for borgere og forsyningsselskaber

 

Klimatilpasning er et anliggende for alle samfundets lag, fra stat til den enkelte borger. Og det kræver derfor også forebyggelse på flere niveauer. Derfor har virksomheden Plastmo udviklet en rørende enkel, letforståelig og effektiv løsning på lokale skybrudsproblemer. Løsningen hedder Skybrudsventilen og fungerer ved at lukke for tilløbet af overfladevand fra tagrender til kloaken, hvis nedbørsmængden overstiger kloaknettets kapacitet. 

Gemeinschaft hjælper Plastmo ved at tilvejebringe en solid forståelse for køberne af løsningen og hjælpe med den konkrete, lokale implementering i beboelsesområder. 

Udført for: Plastmo A/S

2017

Klimatilpasning · Naboskab · Beboelsesområder · Undersøgelse · Borgerinddragelse

bottom of page