top of page

Urbant selvbyg i bydelen Musicon

I samarbejde med Roskilde Kommune, Tegnestuen Vandkunsten, Nordiq Group A/S og forsker Anne Romme har Gemeinschaft haft fornøjelsen af at præsentere boligprojektet Urbant Selvbyg for Statens Kunstfonds og Realdanias partnerskab Boliglaboratorium. Projektet giver en gruppe af selvbyggere plads til, at opføre deres egen urbane bolig i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Intentionen er, at det urbane selvbyg åbner op for et alternativ til det etablerede boligmarked og bidrager til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterede arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. Vi håber, at projektet udvælges til at indgå som et projektbyggeri i partnerskabets Boliglaboratorium.


bottom of page