top of page

Skolepraktikant på feltarbejde


Gemeinschaft har haft besøg af skolepraktikanten Evelyn, der går i 8. klasse på Trekroner Skole. Hun er interesseret i antropologi og ønskede at få indblik i, hvordan antropologisk arbejde udføres i en privat virksomhed.

Evelyn tog med os på feltarbejde i tre dage på Plejehjemmet Fjordparken i Hals. Som en del af feltarbejdet stillede hun medarbejderne spørgsmål, tog feltnoter og udførte deltagerobservation.

Tilbage på kontoret har hun lavet en fin beskrivelse af, hvad det kræver at være antropolog. Hun har blandt andet bidt mærke i, at man som antropolog skal være fordomsfri og at man skal være kreativ, så man kan se mønstre og sammenhænge i empirien.

Det har været en stor fornøjelse at have besøg af Evelyn, og vi håber, at faget får glæde af hende i fremtiden.


bottom of page