top of page

Fra vision til hverdagsliv i Koldings Marina City

Kolding Kommune skal i løbet af de næste fem år bygge Marina City - en ny bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord, der skal rumme et tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

Gemeinschaft er med i teamet - ledet af Schønherr landskabsarkitekter - som skal udforme landskabet i den nye bydel. Opgaven består af at udforme alle Marina Citys offentligt tilgængelige udearealer - herunder havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier og parkering - samt at udarbejde en design- og kvalitetsmanual, som også vil gælde for de private udearealer ved boliger, maritime erhverv m.m.

Marina City-projektet er kendetegnet ved, at der gennem hele processen har været gennemført en grundig og omfattende interessentinddragelse, hvor nye idéer, ønsker og drømme fra interessenterne er blevet tilført til programmet. Nu er udfordringen at få udformet de fysiske rammer, så de understøtter, at visionerne kan omsættes til konkrete måder at besøge og leve i Marina City.

Vi glæder os til at komme til Kolding!


bottom of page