top of page

De gode hverdagsliv i og med Albertslund Centrum


Albertslund Centrum slog dørene op i 1965. Indkøbscenteret kombinerede fra start indkøbsmuligheder med offentlige services og sociale og kulturelle oplevelser, og har derfor kunnet hjælpe Albertslund-borgere med at realisere det for dem gode hverdagsliv. Det har det i en årrække gjort med stor succes. I 2012 købte Citycon majoriteten af centeret af Albertslund Kommune. Citycon ønsker nu at gennemføre en modernisering og udvidelse af centeret. Ifølge planen skal centerets nuværende 18.500 blive til 26.000 kvadratmeter, og der skal tilføjes 170 boliger til studerende og ældre. Men hvem er det der bor i Albertslund, her godt 50 år efter Albertslund Centrum stod færdigt? Hvad er deres idéer om det gode hverdagsliv – nu og i fremtiden? Og hvordan kan Citycon udvikle Albertslund Centrum, så det understøtter disse idéer om det gode hverdagsliv? De spørgsmål undersøger vi for Citycon her i det tidlige forår 2018. Vi vil anvende digitale metoder, vi vil snakke med og lære af de besøgende i Albertslund Centrum, og vi vil gennemføre interviews med dem af Albertslunds borgere, foreninger, institutioner eller virksomheder, som vil hjælpe os med at forstå livet i Albertslund endnu bedre. Vi ses i Albertslund!


bottom of page