top of page

Den samskabende landsby


Så skal vi igang med endnu et superspændende projekt:

Vestmøns Lokalråd vil i samarbejde med Gemeinschaft og ejerne af det tidligere Fanefjord Mejeri udvikle Damme-Askeby til en samskabende landsby.

Byen er kendetegnet ved en række forenings- , virksomheds- og byfornyelsestiltag, der dog savner strategisk overblik og retning. Styrkelse af eksisterende og indgåelse af nye, levedygtige strategiske partnerskaber er derfor afgørende. Med en veltilrettelagt fortætning, strategiudvikling og professionalisering af de spredte tiltag, skaber projektet grundlag for beskæftigelse, bosætning og vækst.

Projektet kobler sig til og udfolder den netop vedtagne områdefornyelse og opbygger den tidligere mejerbygning som et moderne andelshus, et fysisk, socialt og mentalt centrum i byen. Det sker gennem en minutiøs, antropologisk kortlægning og participatorisk udvikling af stedets ressourcer, aktiviteter og netværk.

Projektet opbygger således en ”lokal strategisk kapacitet”, der vil øge lokalområdets evne til og engagement i selv at tage vare på driften af basale sociale services, styrke udviklingen af innovative nicheprodukter og udnytte områdets turismepotentialer. Ud af projektet vil komme en model til brug for landsbyer i Danmark.


bottom of page