top of page

Spekulativ antropologi

Antropologien har fra fagets begyndelse været en videnskab, der fokuserer på, hvordan tingene er ude i verden. Vi kan udforske og forstå, hvordan det levede liv leves derude, hvad det betyder, hvad meningen er, hvorfor vi gør, som vi gør osv. Vi er først og fremmest deskriptive. Vi er sjældent præskriptive. Vi vil nødig bestemme, hvordan tingene burde være, og vi vil meget nødig være dem, der lægger hovedet på blokken og siger: sådan burde det være! Men i stigende grad afkræves der af faget en evne til ikke blot at indsamle og analysere men også, i lighed til designere og arkitekter, direkte pege på den rette vej frem. Hvordan forholder vi os som fag til det at måtte bevæge os ud af vores bekvemmelighedszone og spekulere over, hvordan tingene kunne være? At spekulere over og udi fremtider?

Aftenen vil diskutere, om der er behov for at italesætte en mere spekulativ antropologi. En antropologi, der tør italesætte mulige fremtider og også vælge mellem dem. At turde sige, at noget er bedre end andet. En måde at bruge faget på til at analysere og, ja, i det løsningsbetonede arbejde spekulere over de bedste menneskelige forhold derude - også i forhold til byudvikling. En dristig antropologi, der trækker på universelle betragtninger om Mennesket, det antropologiske bagkatalog, og på generelle ideer om, hvad ’den gode by og bygning’ kan være for mennesker og derfra udmåler den gode fremtid.

Hvor langt kan antropologien gå i arbejdet med at skabe fremtidens byer?

Se invitationen her og del gerne!

#antropologi #designingfutures #arkitektur #byudvikling #spekulativantropologi

bottom of page