top of page

Én for alle og alle for én - Nedbørshåndtering på Frederiksberg


Hvordan påvirker nedbør og klimaforandringer vores daglige adfærd? Og hvordan kan vi påvirke adfærden for at øge klimaparatheden?

I et projekt sammen med Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Climate Adaptation Living Lab, DHI og Forsikring og Pension skal Gemeinschaft arbejde med nedbør og adfærd på Frederiksberg.

Det handler om at udnytte de muligheder, som smart city teknologier har for at øge klimaparatheden. Og det betyder, at borgere, foreninger, erhvervsdrivende, skoler og institutioner og flere skal i spil for at finde ud af, hvordan fremtidens klimaadfærd ser ud, og hvordan teknologier kan underbygge nye og mere hensigtsmæssige praksisser. I projektet skal Gemeinschaft undersøge, hvordan regnvejr og nedbør håndteres idag for at kunne udpege de situationer, de steder, den adfærd og holdninger, der kan påvirkes. Der fokuseres på tre områder af bydelen, som i særlig grad har været udsatte i tidligere regnhændelser, og har gjort eller gør noget særligt for at imødegå klimaforandringer, nemlig området ved Vodroffsvej, omkring Mariendalsvej og syd for Bispeengbuen.

Målet er at gøre Frederiksberg Kommune endnu mere klimaparat og samtidig give borgerne flere muligheder for at være med til at sikre fremtidens Frederiksberg.

#klima #klimatilpasning #klimaparathed

bottom of page