top of page

Gemeinschaft undersøger livet som ung på Rigshospitalet


Ungdommen er typisk fuld af liv, venner, fællesskaber, uddannelse, sjov, studenterhuer, kærester, lommepengearbejde, tvivl, brud, udfordringer og meget mere. Det er en identitetsskabende del af livet, karakteriseret af udvikling, tilblivelse, dannelse og en voksende selvstændighed. For unge, der bliver alvorligt syge, bliver denne udviklingsproces dog sat i bero eller taber fart. Flere medarbejdere på Rigshospitalet fortæller, at unge, der har været indlagt eller har været igennem et længere forløb på hospitalet, kan virke yngre, end de er, og at mange har tilegnet sig en sygdomsidentitet. En frivillig fra ungecafeen, HR BERG, fortæller fx: ”Jeg kan godt stresse over at kunne få de unge til at tale om andet end sygdom. Dem, der har været her længe, sidder og sammenligner ar og sådan. Sygdommen er en stor del af deres identitet.”

De seneste uger har Gemeinschaft lavet feltarbejde på Rigshospitalet. Her undersøger vi, hvordan et ophold som ung på Rigshospitalet typisk forløber, og hvordan det kan forbedres med særligt henblik på aktiviteter, der stimulerer de unges sociale liv og personlige udvikling. Undersøgelsen vil komme med anbefalinger til fremtidige tiltag og aktiviteter målrettet unge på Rigshospitalet, og vil tilføje til arbejdet med Rigshospitalets nye hospitalsfløj for børn og unge, med arbejdstitlen ”BørneRiget”, som efter planen vil stå færdig i 2024.

Hos Gemeinschaft glæder vi os meget over dette spændende projekt og over at få lov til at få et indblik i det interessante, men også svære, hospitalsliv.

#ungdom #fælleskab #identitetsskabelse #sygdom #feltarbejde #børneriget

bottom of page