top of page

Iværksætteri på tværs af geografiske skel


Gemeinschaft har i ugen, der nu lakker mod enden, haft mange og mangfoldige bolde i luften. To projekter er under afslutning - ét om afprøvningen af nye arbejdsgange på plejehjem, som både er tidsbesparende og i bedre sync med, hvad både beboerne og plejere oplever som god pleje. Det andet kan vi desværre endnu ikke løfte sløret for - så nyt og spændende er det.

Det var også ugen, hvor regeringens Iværksætterpanel fremsatte deres anbefalinger. Hos os gav det anledning til at overveje, om ikke lige præcis landdistrikter stiller mange af de ramme- og livsbetingelser til rådighed, som især unge, førstegangsiværksættere ønsker sig? Vi arbejdere videre med den idé. For vi tror på, at vi på landet kan etablere steder, som understøtter det sociale og kulturelle liv, som iværksættere også har brug for.

Det gør Dansk Erhverv iøvrigt også: "Med en stærk iværksætterkultur og innovative iværksættermiljøer, der kan måle sig med de bedste i verden, kan vi - på tværs af geografiske og branchemæssige skel og på tværs af alder, køn og nationalitet - få skabt flere nye virksomheder og vækstiværksættere, om de vil bidrage afgørende til innovation, vækst og beskæftigelse i samfundet," skriver de. Vi bakker op!

Et besøg i Kulturkvarteret blev det også til. Der er heste, og der er fri adgang til flere steder, end du måske forestiller dig. Så gå da på opdagelse dér i weekenden!

Hør mere om alt dette - og følg andre projekter her på Gemeinschaftligt, Facebook og Linkedin.

#iværksætteri #plejehjem #nyearbejdsgange #kulturkvarteret

bottom of page