top of page

Hvad er god pleje?


For Aalborg Kommune og de to plejehjem, Lollandshus og Lindholm, skal Gemeinschaft undersøge, hvad god pleje er og hvorledes der kan frigøres mere tid til netop dette. I de kommende måneder vil vi derfor befinde os på feltarbejde på de to plejehjem for at få en dybdegående forståelse for, hvordan livet og arbejdsgangene udfolder sig i dag. På baggrund heraf vil vi igangsætte og afprøve nye praksisser på plejehjemmene og give en række, konkrete anbefalinger til en ny måde at være plejehjem på.

#godpleje #plejehjem #nyepraksisser #feltarbejde

bottom of page