top of page

Gemeinschaft er prækvalificeret til Fjordskolen - en samlet skole

Gemeinschaft er sammen med GPP Arkitekter, Labland Architects og Niras blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på projektet, Fjordskolen - en samlet skole. Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning og er karakteriseret ved, at der er flere afdelinger med hver deres specialer samt børn med forskellige og særlige behov. Idag står Fjordskolen tom.

Fjordskolens afdelinger er i dag fordelt på tre adresser i Aabenraa. Aabenraa Kommune har dog besluttet at samle skolens afdelinger til én samlet Fjordskole, og i den forbindelse vil det være helt centralt at inddrage lærere, elever m.fl. i en god og gennemtænkt proces. Vi glæder os til at komme igang med tilbudsskrivningen.


bottom of page