top of page

Skiltning for cyklister i København

Gemeinschaft og Analyse & Tal er gået sammen om en digital-antropologisk analyse og evaluering af Købehavns Kommunes forsøgsprojekt med cyklistskiltning i flere af byens knudepunkter. Forsøgsprojektets formål er, at cyklister skal kunne finde nemmere og hurtigere frem. For mange cyklister, herunder også det stigende antal cykelturister, kan det være svært at finde rundt, og især hvis man skal til områder, man normalt ikke færdes i. Derudover viser trafiktællinger og interviews med borgere, at man som cyklist er flere år om at opdage nye cykelstiforbindelser. Projektet kombinerer kvantitative og digitale data med borgernære og kvalitative data. Projektet vil gennemføres i løbet af foråret 2017 og vil danne grundlag for kommunens videre arbejde med skiltning for cyklister i København.

#cykling #cyklistskiltning #cykelstiforbindelser #forsøgsprojekt #mobilitet

bottom of page