top of page

En ny mand i Gemeinschaft - Morten Krogh Petersen


Morten Krogh Petersen er etnolog fra Københavns Universitet og ph.d. i organisations- og managementstudier fra Copenhagen Business School. I sin forrige stilling som lektor ved Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Tekno-Antropologi, har han forsket og undervist i, hvordan teknologiske udviklingsprojekt kan gennemføres, så de ikke blot munder ud i (endnu) en ny dims, men i nye, værdiskabende og meningsfulde praksisser. Her har han særligt arbejdet med at kombinere teoretiske og metodiske ressourcer fra antropologi og designforskningen.

Hos Gemeinschaft vil han arbejde med at etablere flere ‘smarte’ hverdagsliv i byen og på landet, aktivering af forskningsbaseret viden om byliv i kommercielle sammenhænge og udvikle co-creation som metode i byudvikling.


bottom of page