top of page

Naboskab som forebyggelse


Vi har for Det Kriminalpræventive Råd gennemført en evaluering af et projekt i Vejleåparken i Ishøj, hvor den Boligsociale Helhedsplan og Ishøj Kommune aktivt har arbejdet med at indføre Nabohjælp i området. Evalueringen har involveret beboerne og fagpersoner fra både politiet, helhedsplanen og kommunen, og vi har foretaget en opsøgende indsats i lokale netværk og på fællesområder.

Evalueringen viser, at Nabohjælp kan være med at skabe en god fortælling om et boligområde, og at ordningen ikke er et signal om, at naboskabet har det svært. Tværtimod kan Nabohjælp bidrage til det gode naboskab og være med til at forebygge indbrud og utryghed.

På baggrund af evalueringen har vi udarbejdet en håndbog, som beskriver hvordan man kan etablere Nabohjælp i etageejendomme.

Læs mere i evalueringen og håndbogen.

#vejleåparken #nabohjælp #lokaltnetværk #boligområde #naboskab #indbrud #utryghed

bottom of page