top of page

Trygge vildveje - byplanlægning med unge i centrum

Efter sommerferien starter Gemeinschaft et projekt op i Køge, som udvikler et nyt værktøj til byrumsindretning med udgangspunkt i unges behov og ønsker.

Byplanlægning skal balancere mellem behovet for på den ene side at skabe tryghed, overskuelighed og sikkerhed og på den anden side at skabe gode muligheder for det sociale livs udfoldelse. Projektet vil således søge at bibeholde den kompleksitet og mulighed for intimitet og modstand i byrummet, som især unge efterspørger.

Metoden vil bruge de unge i byrummet til at udpege den gode kompleksitet og de utrygge steder på en række vandringer. Dette værktøj bliver stillet til rådighed for byplanlæggere og kriminalpræventive aktører i kommuner med videre.

Projektet er finansieret af TrygFonden og Køge Kommune og løber over efteråret 2014.


bottom of page