top of page

Bag om blokken - vandrehistorier i Gellerup

Gemeinschaft har færdiggjort projektet Fra stigma til sted, som fik den endelige titel Bag om blokken - vandrehistorier i Gellerup.

Det er der kommet to publikationer ud af - en erfaringsrapport, som behandler de specifikke Aarhus-relaterede indsigter fra forløbet i Gellerup, og en manual, som rummer konkrete anbefalinger og gøremål, hvis man ønsker at gennemføre noget lignende andre steder.

Projektet er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.


bottom of page