top of page

SAMVEJR - Ny digital platform skal få borgerne ind i klimakampen

I løbet af de sidste år har Gemeinschaft holdt et vågent øje med klimatilpasningsindsatserne, fordi de uvægerligt berører borgerne, somme tider i vidt, andre gange i mindre omfang. I erkendelsen af, at klimatilpasning ikke kan gennemføres ved rør og rendegravere alene, bringer vi borgernes roller, muligheder og ressourcer i spil som aktive deltagere i klimatilpasningsindsatsen. Projektet hedder SAMVEJR og dækker over en digital platform, der blandt andet faciliterer mødet mellem borger, kommune, forsyningsselskab, forsikringsselskab og andre, der spiller en aktiv rolle i klimatilpasningsprojekter.

Vi har igennem efteråret deltaget i et prejekt sammen med det digitale designbureau B14, arkitekturformidlingsvirksomheden Within Walls, kommunikationseksperten Peter Strandby og Orbicon under Realdanias Klimasprings-kampagne, og projektet SAMVEJR er født deri. Projektet løber over 20 måneder, og vi er både stolte og glade for at være en del af det.

Læs pressemeddelelsen her.

Følg med på www.samvejr.dk.

For yderligere spørgsmål henvises til Jesper Poulsen-Hansen.


bottom of page