top of page

REBOX - REMISEN


Gemeinschaft har vundet en opgave for Københavns Kommune vedrørerende Remiseparken. Remiseparken er en del af Urbanplanen og bruges af en gruppe unge, som områdefornyelsen har haft svært ved at få fat i.

Derfor gennemfører Gemeinschaft i efteråret et projekt, der rækker ud til de unge, inddrager dem og genfortæller historien om de unge i parken samtidig med, at deres input til fornyelsen indsamles og formidles til kommunen og det rådgivende projektteam.

Konkret betyder det, at vi etablerer et midlertidigt byrum med de unge, en BOX, som fungerer som inddragelsens epicenter og base for en række aktiviteter og tiltag, der får de unge til at forholde sig til Remiseparken både nu og i fremtiden. De unge skal bruges som ressourcepersoner og selv bidrage til indsamling af viden.

Vi glæder os til at komme igang.

#urbaninnovation #urbanplanen #borgerinddragelse #midlertidigtbyrum #historiefortælling

bottom of page