top of page

Kulturkortlægning af DTU Energi - Projekt 30X


I december og januar gennemfører Gemeinschaft en kulturkortlægning af hverdagen, fortællingerne og kulturens forankringer på DTU Energi i forbindelse med flytning af instituttet fra Risø til Campus Lyngby.

Kortlægningen foregår gennem interviews med og observation af videnskabeligt, teknisk og administrativt personale, og den vil blive formidlet i en kortfattet rapport og tre små film.

Projektet er bestilt af DTUs Campus Service.


bottom of page