top of page

Bytopia - Små verdener, store ideer


I 2015 har Gemeinschaft for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udført en undersøgelse af midlertidige byrum i Danmark. Vi har undersøgt, hvordan midlertidige byrum bidrager til bylivskvaliteten (liveability) og udviklet et redskab, der kan måle midlertidige byrums effekt for brugernes og byens liveability - et liveabilitybarometer. Redskabet er henvendt til kommuner, byplanlæggere og andre, der arbejder med byfornyelse.

Den primære case for undersøgelsen har været Linjen (ContainerBy) i Københavns Nordvestkvarter, hvor antropologer fra Gemeinschaft har udført feltarbejde fra august til oktober i 2015. Dertil har Gemeinschaft besøgt 10 andre midlertidige byrum rundt i landet.

På baggrund af undersøgelsen er rapporten Bytopia - små verdener, store idéer, samt en tilhørende pjece med guide til anvendelse af liveability-barometeret udkommet. I kan læse dem her.

Som en del af undersøgelsen er der desuden produceret en film om livet på Linjen. Filmen kan ses her:

#midlertidigtbyrum #liveability #bytopia

bottom of page