top of page

Nabohjælp - Lokale partnerskaber


Kendetegnende for mange kriminalpræventive indsatser, danske såvel som internationale, er, at de i stadig højere grad medtænker civil- og lokalsamfund. Blandt nye tiltag til at forebygge indbrud på lokalt plan hører også Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælp-koncept, herunder projektet Nabohjælp – lokale partnerskaber.

Henover 2016 vil Gemeinschaft rådgive og bistå DKR i projektet Nabohjælp - Lokale partnerskaber i form af opsamling og udledning af læring fra to igangværende lokale partnerskaber i Hjørring og Køge. Der skal i forlængelse heraf udarbejdes et formidlingsmateriale til brug for etablering af nye lokale partnerskaber. Endelig skal der ydes sparring i forbindelse med etablering af nationalt netværk for lokale partnerskaber.

Opgaven er bestilt af Det Kriminalpræventive Råd.

#kriminalitetsforebyggelse #kriminalpræventiveindsatser #nabohjælp #naboskab #civilsamfund #lokalsamfund #lokaltnetværk

bottom of page