top of page

Oplæg om cyklisme og liveability


Gemeinschaft var ude og fortælle Københavns Kommunes enhed for mobilitet og byrum om sammenhængen mellem cyklisme og byens øvrige bylivskvaliteter.

Cyklismen er en tordnende succes i de københavnske gader. Flere og flere tager cyklen dagligt og det giver samfundsøkonomiske gevinster. Men hvad er så det næste udviklingstrin for cyklismen i København?

Vi foreslår, at det næste udviklingstrin er en systematisk, kvalitativ kobling til bylivskvaliteten generelt. Spørgsmålet bliver da: hvordan bidrager den faktisk eksisterende cyklisme til byens liv og kvalitet? Det spørgsmål er vi meget optagede af.

#cyklisme #cykling #byrum #bylivskvalitet

bottom of page