Oplæg om cyklisme og liveability


Gemeinschaft var ude og fortælle Københavns Kommunes enhed for mobilitet og byrum om sammenhængen mellem cyklisme og byens øvrige bylivskvaliteter.

Cyklismen er en tordnende succes i de københavnske gader. Flere og flere tager cyklen dagligt og det giver samfundsøkonomiske gevinster. Men hvad er så det næste udviklingstrin for cyklismen i København?

Vi foreslår, at det næste udviklingstrin er en systematisk, kvalitativ kobling til bylivskvaliteten generelt. Spørgsmålet bliver da: hvordan bidrager den faktisk eksisterende cyklisme til byens liv og kvalitet? Det spørgsmål er vi meget optagede af.

#cyklisme #cykling #byrum #bylivskvalitet