top of page

Den sociale biotop - lokal brug og forståelser af Damhusområdet


Damhussøen indgår i Københavns Kommunes klimasikringsplan, hvilket kan medføre potentielt store ændringer i området. Mange borgere i Vanløse og omegn betragter imidlertid Damhussøen og Damhusengen som et særligt rekreativt naturområde, som både rummer mulighed for løbeture, picnicture, fulgekiggeri, menneskekiggeri, boldspil og meget andet. Spørgsmålet er, hvordan den lokale brug og forståelse kan indgå i udviklingen af området.

Formålet med projektet er derfor at tilvejebringe viden om borgernes opfattelser og anvendelser af Damhussøen og Damhusengen.

Projektet er bestilt af Københavns Kommune og forløber over sommeren 2015.


bottom of page