top of page

City-sense - Effekten af midlertidige byrum på byens liveability


Gemeinschaft har i sommeren påbegyndt et projekt, der skal undersøge, definere og udarbejde et måleværktøj for den effekt, som den stigende brug af midlertidige byrum har på den generelle bylivskvalitet eller liveability.

Det 21. århundrede omtales som byens århundrede. Den overvejende del af verdens befolkning bor nu i byer, og flere og flere mennesker flytter hvert år til byerne, hvilket medfører, at byerne er i konstant forandring. De udvides, de ombygges, de udvikles. Vi ser, hvordan midlertidige byrum blomstrer op overalt, men vi ved meget lidt om, hvilke der fungerer, hvorfor de fungerer eller ikke fungerer og for hvem, endsige hvordan de indgår i byens bredere virke og åndedræt.

Projektet er bestilt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og Linjen ved Nørrebro Station er udvalgt som case.

#liveability #bylivskvalitet #måleværktøj #byensårhundrede

bottom of page