top of page

Betydningen af campuskultur på Danmarks Tekniske Universitet

DTU står i de nærmeste år overfor en større omlægning og udbygning, og det er et ønske, at ændringerne tager udgangspunkt i en forståelse for den eksisterende campuskultur. Det er en forudsætning for strategisk, effektivt og hensigtsmæssigt at kunne udvikle DTU som et moderne og internationalt orienteret universitet.

Dvs. både det konkrete liv og den ånd, som giver DTU dets særkende. Inden for de respektive fagområder og personalegrupper og på tværs af hele universitetet er der både konfliktuerende og konsensusskabende opfattelser og adfærd, der influerer på DTU’s daglige funktion og fremtidsperspektiverne for universitetet. DTU’s campuskultur kan befrugte den udvikling, man ønsker, eller den kan udgøre en barriere. Men før der kan handles i forhold til kulturen, må den beskrives, analyseres og forstås.


Derfor har Gemeinschaft gennemført et litteraturstudie af betydningen af campuskultur på universiteter. Vi har læst på den eksisterende forskning, på praksisrapporter fra ind- og udland, og vi har analyseret DTU's egne dokumenter og repræsentationer.

Resultaterne blev præsenteret på en workshop sammen med de øvrige deltagende partnere i campusudviklingen.


bottom of page