top of page

Oplæg om Retten til byen på Aarhus Universitet


Gemeinschaft holder et oplæg om det essentielle spørgsmål om Retten til byen på en konference på AU. Oplægget tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem borgernes (stigende) behov for tryghed og sikkerhed på den ene side og bylivets usikre og risicifyldte vilkår på den anden side. I dette spændingsfelt må det være byplanlæggere og forskeres rolle at identificere og udnytte de konstruktive friktioner, mødesteder og udvekslinger, der er mellem byens mange forskelligeartede borgere, foreninger, butiksliv og kommunal administration.

Formålet og visionen er at skabe resiliente og stoiske borgere, der i stigende grad selv finder løsninger på de tryghedsudfordringer, der præger det moderne og kompakte byliv.


bottom of page