top of page

Social Balance i Værebro Park


Gemeinschaft har været ude og holde et oplæg til en konference om hvilke udfordringer, der præger inddragelsen af beboere i beboerdemokratiske beslutningsprocesser.

Lokaldemokratiet er en dansk kardinalinstitution, der rummer stort demokratisk og borgeruddannende potentiale, men det lader til, at beboerdemokratiet bredt set ikke er et tidssvarende demokratisk organ. Spørgsmålet er, hvordan man indretter et beboerdemokrati til at kunne lytte til og inddrage det spirende og vildtvoksende liv, der ikke opfatter beboerdemokratiet som en reel kanal for sit engagement.

Konferencen afholdtes i Herlev d. 6/2 - 2015.


bottom of page