top of page

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

David er blevet udnævnt til ny kontaktsektrær for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi er et internationalt nordisk netværk, hvorigennem nordisk kriminologisk forskning, praksisorienterede undersøgelser samt øvrige kriminologiske initiativer bliver igangsat og formidlet. Se mere på: http://www.nsfk.org/HOME

Ved at have en repræsentant i dette råd vil Gemeinschaft på bedst mulig vis kunne holde sig opdateret. Og måske endda præge debatten…


bottom of page