top of page

Borgerens rolle i klimatilpasning

Gemeinschaft deltager som projektejer i et prejekt under Realdania-initiativet “Klimaspring”. Prejektet omhandler mobilisering af borgere via sociale teknologier i relation til titagende regnmængder i forbindelse med klimaændringer.

Prejektet vil afsøge og afprøve udviklingsspor, der kan inddrage byens borgere og brugere og derigennem gøre dem til bevidste, aktive og handlekraftige aktører i klimatilpasningsproblematikken. Sociale teknologier kan skabe og understøtte den nødvendige kommunikation og forbindelse både mellem borgere og myndighed og borgere imellem.

Prejektforløbet løber over efteråret 2014.


bottom of page