top of page

Tryghedsregnskab

Gemeinschaft er gået igang med at udarbejde et tryghedsregnskab i samarbejde med en kommune, der ønsker at kunne måle effekten af deres tryghedstiltag. Et tryghedsregnskab er et værktøj, der medtager både kvantitative og kvalitative aspekter af kommunens tryghedsarbejde.

Dette værktøj kan benyttes af kommuner til at prioritere deres indsatser alt efter, hvilke tiltag, der skaber mest tryghed for borgerne. Derudover kan det bruges til at evaluere allerede eksisterende tiltag.


bottom of page