top of page

Roundtable diskussion på Den Britiske Ambassade

Gemeinschaft var til stede og repræsenterede et antropologisk syn på risikoproblemstillinger til en roundtable diskussion indkaldt af Government Chief Scientific Advisor Sir Mark Walport, som rådgiver den britiske regering i videnskabelige anliggender.

Oplægget var en gennemgang af de risici, der betyder noget for danskerne og hvorfor netop disse risici fylder i danskernes bevidsthed. Specielt forholdet mellem teknologiske innovationer og risikoforståelser blev diskuteret. Hvordan tilpasser man teknologisk potentielt risikofyldte udviklinger til en offentligheds forståelse af samme? Og vi forsøgte at besvare spørgsmålet: Er risiciene ved at handle større end risiciene ved ikke at handle? Svaret er nej. Men, man bliver nødt til at forstå befolkningens tilsyneladende irrationelle opfattelser af og forestillinger om risici for at kunne innovere.

Arbejdet skal munde ud i en årlig rapport senere på året.


bottom of page