top of page

Samvejr

Social-digital klimatilpasning

 

Klimatilpasning kræver innovation af både konkrete produkter og ydelser , men kræver også nye måder at engagere borgere på i de ofte omfattende og lange processer. Samvejr er en social-digital platform, der kobler digitale muligheder med social handling. Platformen hjælper borgerne med at bidrage med konkrete ideer og handling i lokal klimatilpasning, og samtidig bidrager platformen til at skabe bedre kommunikation og forståelse mellem borgere, kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere, der har interesse i klimatilpasning.

 

Samvejr er baseret på Gemeinschafts undersøgelse af borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter, som har inkluderet interviews med borgere, kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

 

Udført for: Realdania 

I samarbejde med: B14, Peter Strandby, Orbicon og Smith Innovation 

2014-2016

Se platformen på www.samvejr.dk


Læs: Klimakampen - Etnografiske noter fra den danske klimatilpasning

Klimatilpasning · Undersøgelse · Borgerinddragelse · Konceptudvikling · Digitale løsninger · Fællesskab · Samskabelse · Resiliens

bottom of page