top of page

Smart regnvandshåndtering

Prototyping af fremtidens regnvandshåndtering på Frederiksberg

 

Stigende regnmængder, øget befæstning og den politiske beslutning om, at mere regnvand skal behandles på overfladen frem for i kloakkerne gør, at der skal findes nye måder at håndtere regnvand på. Det er baggrunden for, at Gemeinschaft undersøger, hvordan Smart City-teknologier kan anvendes som løftestænger til nye måder at håndtere regnvand på Frederiksberg.

 

I undersøgelsen inddrages de relevante, lokale forandringsagenter som fx erhvervs- og forretningsdrivende, grundejer-, ejer- og andelsforeninger, almennyttige boligselskaber, offentlige institutioner og borgere. Projektet foretages i tre faser: 1) Antropologisk kortlægning og analyse af eksisterende måder at håndtere regnvand på; 2) Tværfaglig prototyping af nye måder at håndtere regnvand på i spændingsfeltet mellem eksisterende regnvandshåndtering og ​nye, data-drevne muligheder; 3) Test, videreudvikling og skalering af de mest lovende prototyper sammen med de relevante lokale aktører. 

Udført for: Frederiksberg Kommune

I samarbejde med: Frederiksberg Forsyning, Climate Adaptation Living Lab, DHI og Forsikring og Pension

2017-2019

Klimatilpasning · Prototyping · Innovation · Tværfaglighed · 

Bæredygtighed · Antropologisk kortlægning

bottom of page