top of page

 

Tilgængelighedsbarrierer

Terrorsikring, klimatilpasning og tilgængelighed

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på klimasikring i forbindelse med vej- og pladsprojekter i Danmark. Ydermere er terrorsikring også kommet på banen i forbindelse med projektering og planlægning af gågader, åbne pladser og særlige events. Men hvad sker der, når vores veje dermed skal andet og mere end bare være byrum og afvikle trafik?

 

For Vejdirektoratet og sammen med Rambøll undersøger Gemeinschaft, hvorvidt og hvordan 30-40 klima- og terrorsikringsprojekter skaber nye barrierer for tilgængeligheden. Gemeinschaft bidrager bl.a. med etnografiske observationer af, hvordan tilgængelighed udspiller sig i praksis i udvalgte klima- og terrorsikringsprojekter. Vi vil også kortlægge, hvilke løsningsmuligheder, der findes, og sammen skal det danne baggrund for en opdatering af Færdselsarealer for alle.

Udført for: Vejdirektoratet

I samarbejde med: Rambøll

2018

Tilgængelighed i praksis · klimatilpasning · terrorsikring ·  etnografiske observationer 

bottom of page