top of page
billede-1.jpg

Meningsfuld beskæftigelse

Hverdagen blandt borgere med handicap i dagtilbud

 

Hver dag er borgere med fysiske og psykiske lidelser og funktionsnedsættelser beskæftiget i Aalborg Kommunes mange forskellige dagtilbud. Men hvad er meningsfuld beskæftigelse, når det handler om borgere med handicap? Det er et relevant og påtrængende, men også svært spørgsmål, som både kommunale forvaltninger, praktiskere og forskere og ikke mindst borgere med handicap og deres pårørende har spurgt sig selv og hinanden om i snart en del år  såvel i Danmark som internationalt.

 

Det er nemlig langt fra nogen selvfølgelighed, hvad der udgør meningsfuld beskæftligelse for den enkelte borger eller for grupper af borgere med fysiske og/eller psykiske udfordringer. Hvad der udgør meningsfuld beskæftigelse, kan være svært nok at fastslå på det ordinære arbejdsmarked.

Gemeinschaft har på vegne af Aalborg Kommune undersøgt, hvad borgere med handicap i kommunens dagtilbud selv mener udgør meningsfuld beskæftigelse i deres hverdag i dagtilbuddet. Hensigten med den foreliggende rapport er, at den skal bidrage til kommunens fortsatte arbejde med at udvikle beskæftigelsestilbuddene til borgere med handicap og til at nytænke de organisatoriske rammer herfor.

Hent rapporten.

Antropologisk undersøgelse · Beskæftigelse · Relationer · Handicap · Hverdagsliv

bottom of page