top of page

Kreative aktiviteter på Riget

Børn, unge og hospitalsliv

Særligt for børn og unge kan tiden på hospitalet synes lang og kedelig. Især for dem, der er indlagt over længere perioder. For at slå den kedelige ventetid ihjel, men også for at aflede opmærksomheden fra hospitalslivets ubehagelige situationer, er det derfor centralt med muligheden for både leg, læring og kreativitet på hospitalet. 

Gemeinschaft har vha. kvalitative metoder afdækket, hvordan de lege- og aktivitetstilbud, der findes på Rigshospitalet i dag, kan optimeres og suppleres i 2017. Afdækningen og undersøgelsen vil danne grundlag for en eventuel udvikling af et kreativt frirum, der vil kunne bruges af Rigshospitalets børn, unge og pårørende i dag - og føres med over i Rigshospitalets nye hospital for børn, unge og fødende. 

Udført for: BørneUngeProgrammet, Rigshospitalet

2017

Hospitalsliv  ·  Kreativitet  ·  Leg  ·  Børn & unge

·  Hospitalsbyggeri  ·  Kvalitative metoder  ·  Afdækning af behov og barrierer 

bottom of page