top of page

Innovation i praksis

Kortlægning i Region Hovedstaden

 

Rundt omkring på landets hospitaler får alle medarbejdere løbende idéer til, hvordan tingene kan gøres bedre. Mere effektivt, mere menneskeligt eller i bedre sammenhæng med livet udenfor hospitalerne. Det gælder også medicovirksomheder, som løbende samarbejder med hospitalerne om at udvikle dén teknologi, der kan gøre en forskel. Nogle laver et digitalt selvmonitoreringssystem, andre en ny hospitalsseng og andre igen vil gerne bruge kunstig intelligens til at understøtte diagnosticering af sygdomme. 

 

I samarbejde med Dansk Design Center har Gemeinschaft kortlagt, hvordan innovation udfolder sig i praksis på hospitaler i Region Hovedstaden. Med afsæt i kortlægningen er der udarbejdet service-blueprints over innovationsprojekternes forløb. Kortlægningen skal sikre, at Region Hovedstadens strategiske arbejde med innovation er forankret i medarbejdere og virksomheders daglige arbejde i regionen. 

Udført for: Region Hovedstaden

I samarbejde med: Dansk Design Center 

2017

Innovation · Service-blueprint · Praksis · 

 Sundhedssektoren · Antropologisk kortlægning

bottom of page