top of page

I byens rum

Hvad er rent?

En antropologisk undersøgelse af københavnernes opfattelse af "hvad er rent" i byrummet.

I disse måneder undersøger Gemeinschaft københavnernes opfattelse af "hvad der er rent" i byens rum. Det gør vi i 12 byrum fordelt på seks bydele. Målet er at give Københavns Kommune en dyb viden om de faktorer, som påvirker københavnernes oplevelse af en ren by, når de rent fysisk befinder sig i byrummet. Undersøgelsen skal "ind i hovederne" på københavnerne og afdække deres opfattelser af, hvad der er rent, og hvad der ikke er rent, og dermed bidrage til at gøre planlægning af renhold af byen lettere, emnet mere konkret at kommunikere til københavnere om og lettere at håndtere i det daglige driftsarbejde.

Udført for: Københavns Kommune

I samarbejde med: Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

2017

Renhed · Bæredygtighed · Idéer · 

 Undersøgelse · Antropologisk kortlægning

bottom of page