top of page

Gode hverdagsliv med Albertslund Centrum

Udvikling af fremtidens indkøbscenter

Albertslund Centrum slog dørene op i 1965. Indkøbscenteret kombinerede fra start indkøbsmuligheder med offentlige services og sociale og kulturelle oplevelser, og har derfor kunnet hjælpe Albertslunderne med at realisere det for dem gode hverdagsliv.

 

Det har Albertslund Centrum i en årrække gjort med stor succes. I 2012 købte Citycon majoriteten af centeret af Albertslund Kommune. Citycon ønsker nu at gennemføre en modernisering og udvidelse af centeret. Ifølge planen skal centerets nuværende 18.500 blive til 26.000 kvadratmeter, og der skal tilføjes 170 boliger til studerende og ældre.

 

Men hvem er det, der bor i Albertslund her godt 50 år efter, Albertslund Centrum stod færdigt? Hvad er deres idéer om det gode hverdagsliv? Hvilken fremtid med centeret drømmer de om? Og hvordan kan Citycon udvikle Albertslund Centrum, så det understøtter disse idéer om det gode hverdagsliv? De spørgsmål har Gemeinschaft undersøgt for Citycon og udviklet tre strategisk greb, der kan være med til at sikre centerets værdiskabelse nu og fremover.

Udført for: Citycon 

Strategisk rådgivning · Digitale metoder · Fremtidens inkøbscentre ·  Hverdagsliv ·  Byudvikling

bottom of page