Gemeinschaftligt

Nyheder og opdateringer fra vores arbejde og hverdag.

August 14, 2020

I samarbejde med Roskilde Kommune, Tegnestuen Vandkunsten, Nordiq Group A/S og forsker Anne Romme har Gemeinschaft haft fornøjelsen af at præsentere boligprojektet Urbant Selvbyg for Statens Kunstfonds og Realdanias partnerskab Boliglaboratorium. 

Projektet giver en gruppe af selvbyggere plads til, at opføre deres egen urbane bolig i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Intentionen er, at det urbane selvbyg åbner op for et alternativ til det etablerede boligmarked og bidrager til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterede arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. 

Vi håber, at projektet udvælges til at indgå som et projektbyggeri i partnerskabets Boliglaboratorium.

January 18, 2019

Gemeinschaft skal for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune udarbejde et vidensbaseret visionsgrundlag. I den forbindelse søger vi en projektmedarbejder. Læs opslaget her.

December 21, 2018

I de senere år er der både i Danmark og i udlandet set en række eksempler på en ny type byrumsprojekter, der enten har til formål at afbøde klimaproblemer, eller som skal beskytte en bygning eller et byrum mod terrorangreb. I takt med udbredelsen og implementeringen af disse projekter høres det i stigende grad, at der med disse ofte følger en række nye barrierer for tilgængeligheden for de allersvageste trafikanter, der færdes i byrummene. En ny rapport udarbejdet for Vejdirektoratet undersøger om dette er rigtigt.

Læs mere her.

May 17, 2018

Gemeinschaft er sammen med Aart architects, Tækker Rådgivning, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer- og Entreprenør prækvalificeret til at give et bud på, hvordan fremtidens seniorbofællesskab skal se ud. Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere her.

May 16, 2018

Gemeinschaft har haft besøg af skolepraktikanten Evelyn, der går i 8. klasse på Trekroner Skole. Hun er interesseret i antropologi og ønskede at få indblik i, hvordan antropologisk arbejde udføres i en privat virksomhed. 

Evelyn tog med os på feltarbejde i tre dage på Plejehjemmet Fjordparken i Hals. Som en del af feltarbejdet stillede hun medarbejderne spørgsmål, tog feltnoter og udførte deltagerobservation. 

Tilbage på kontoret har hun lavet en fin beskrivelse af, hvad det kræver at være antropolog. Hun har blandt andet bidt mærke i, at man som antropolog skal være fordomsfri og at man skal være kreativ, så man kan se mønstre og sammenhænge i empirien. 

Det har været en stor fornøjelse at have besøg af Evelyn, og vi håber, at faget får glæde af hende i fremtiden. 

May 1, 2018

I de senere år har der været mere og mere fokus på klimasikring i forbindelse med vej- og pladsprojekter i Danmark. Ydermere er terrorsikring også kommet på banen i forbindelse med projektering og planlægning af gågader, åbne pladser og særlige events. Men hvad sker der, når vores veje dermed skal andet og mere end bare være byrum og afvikle trafik?

For Vejdirektoratet og sammen med Rambøll vil Gemeinschaft nu undersøge, hvorvidt og hvordan 30-40 udvalgte klima- og terrorsikringsprojekter skaber nye barrierer for tilgængeligheden.

Har du eksempler på klima- eller terrorsikringsprojekter, du synes, vi skal se nærmere på, så lad os vide det! 

April 30, 2018

Som del af projektet Gang i Nordvest har Gemeinschaft undervist eleverne på Nordvestskolens redaktionslinje i etnografiske metoder. Eleverne blev efterfølgende bedt om, at gå ud i deres lokalområde og lave enten en billedserie eller et portræt. Det er der kommet disse fine indlæg i Helsingør Dagblad ud af. 

April 12, 2018

Den nyopstartede virksomhed, Politiken Nicher, har til formål at udvikle digitale nichemedier målrettet professionelle læsere inden for en række brancher. Politiken Nicher udgiver på nuværende tidspunkt mediet Skoleliv, der har fokus på uddannelse og er målrettet alle, der er aktivt involveret i at forme og udvikle grundskolen. I de kommende år er det ambitionen at etablere flere nichemedier. 

Gemeinschaft har for Politiken Nicher afdækket det potentielle marked for et nyt nichemedie om byudvikling, og har herunder kortlagt hvilke aktører samt hvilke vidensforbrug og mediebehov, der findes inden for den pågældende branche i dag. Gemeinschaft har kortlagt branchens landskab og har gennemført en lang række interviews med centrale aktører inden for branchen for at forstå, hvilken rolle viden spiller i deres arbejdsliv. 

Indsigterne fra undersøgelsen er brugt som beslutnings- og vidensgrundlag for det videre arbejde hos JP/Politikens Hus med et nyt nichemedie. Nu er mediet i luften, og vi gl...

April 6, 2018

Kolding Kommune skal i løbet af de næste fem år bygge Marina City - en ny bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord, der skal rumme et tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

Gemeinschaft er med i teamet - ledet af Schønherr landskabsarkitekter - som skal udforme landskabet i den nye bydel. Opgaven består af at udforme alle Marina Citys offentligt tilgængelige udearealer - herunder havnepromenaden, strandparken, bådoplag, veje, stier og parkering - samt at udarbejde en design- og kvalitetsmanual, som også vil gælde for de private udearealer ved boliger, maritime erhverv m.m.

Marina City-projektet er kendetegnet ved, at der gennem hele processen har været gennemført en grundig og omfattende interessentinddragelse, hvor nye idéer, ønsker og drømme fra interessenterne er blevet tilført til programmet. Nu er udfordringen at få udformet de fysiske rammer, så de understøtter, at visionerne kan omsættes til konkrete måde...

March 27, 2018

Vi søger praktikanter til efteråret 2018. Del endelig. Vi glæder os til at høre fra jer.

March 23, 2018

I de kommende år vil Albertslund Kommune bygge nye boliger til kommunens seniorer. Det rejser spørgsmålet: Hvad er en god bolig i seniorlivet?

I disse uger besøger vi ældre og seniorer i Albertslund, og taler med dem om deres bolig. Vi taler bl.a. om glæden ved en have, om forskellen mellem at eje og leje sin bolig og om at det kan være uoverskueligt at finde flyttekasser frem og pakke et helt liv sammen. Og så taler vi om, hvor vigtigt det er, at sige hej til sin nabo. 

Undersøgelsen vil komme med anbefalinger til den arkitektoniske udformning af seniorboligerne, og til hvordan kommunen kan hjælpe borgerne i overgangen fra deres nuværende bolig til en anden. 

Please reload