top of page

Gang i Nordvest

Kompetenceopbygning, nye netværk og udviklingsplaner

Forud for planlægningen af et større områdeløft og udvikling af Helsingørs nordvestområde, gennemfører Gemeinschaft et projekt, der har til formål at forberede lokalområdet på forandringerne. Herunder opbygge lokale netværk og lokalisere ressourcer, som kan spille aktive roller i den videre udviklingsproces. Projektet skaber helt konkret et udendørs mødested i Nordvest, kaldet Cirklen, hvor lokale beboere kan mødes og lokale relationer kan opbygges. Projektet arbejder med at aktivere og koordinere lokale ressourcer fra Nordvest og det bredere Helsingør - herunder teatergrupper, uddannelsesinstitutioner, beboergrupper, interesseorganisationer, erhvervsliv m.m. - der vil stå for at arrangere og afholde en række aktiviteter i Cirklen. Disse aktiviteter vil fungere som konkrete, fælles projekter, hvoromkring de nye, lokale netværk vil dannes og sammentømres. Gennem aktiviteterne vil der arbejdes med at skabe en fælles identitet og historie om Nordvest i dag samt udvikles en række visioner for Nordvest i fremtiden. Visioner, som kan knyttes an til den videre udvikling af Helsingør. 

Udført for: Helsingør Kommune 

2017-2018

Områdeløft · Fællesskaber · Midlertidighed · Undersøgelse

· Hjemlighed · Borgerinddragelse · Byudvikling

bottom of page