top of page

 

Et nyt medie

Markedskortlægning og produktudvikling

Den nyopstartede virksomhed, Politiken Nicher, har til formål at udvikle digitale nichemedier målrettet profesionelle læsere inden for en række brancher. Politiken Nicher udgiver på nuværende tidspunkt mediet Skoleliv, der har fokus på uddannelse og er målrettet alle, der er aktivt involveret i at forme og udvikle grundskolen. I de kommende år er det ambitionen at etablere flere nichemedier.

Gemeinschaft har for Politiken Nicher afdækket det potentielle marked for et nyt nichemedie om byudvikling, og har herunder kortlagt hvilke aktører samt hvilket vidensforbrug og mediebehov, der findes inden for den pågældende branche i dag. Gemeinschaft har kortlagt branchens landskab og har gennemført en lang række interviews med centrale aktører inden for branchen for at forstå, hvilken rolle viden spiller i deres arbejdsliv. 

 

Indsigterne fra undersøgelsen er brugt som beslutnings- og vidensgrundlag for det videre arbejde hos JP/Politikens Hus med et muligt, nyt nichemedie

Markedskortlægning  ·  Produktudvikling  ·  Nytænkning

 Hvilken rolle spiller viden  ·  Arbejdsliv  ·  Kvalitative interviews

bottom of page