top of page

Et landskab af bekymringer

Kortlægning af et udrejsecenters lokalområde

 

I forbindelse med etableringen af et udrejsecenter for afviste asylsøgere på den tidligere Sjælsmark Kaserne i Nordsjælland har Gemeinschaft undersøgt lokalsamfundets bekymringer og oplevelse af tryghed og utryghed og indsamlet borgernes løsningsforslag til at fremme trygheden i området. På baggrund af undersøgelsen blev der udviklet en kommunikationsstrategi, etableret en hjemmeside, udformet nyhedsbreve, afholdt borgermøder og udarbejdet videomateriale.  

Rapport

Résumé

Udført for: Nordsjællands Politi  

2015

Undersøgelse · Integration · Kommunikationsstrategi · Kommunikation

· Borgerinddragelse · Tryghedsskabelse · Udrejsecenter

bottom of page